kisherceg_14_15_1390304621.jpg_2024x1409

 

14. oldal fordítása:

"- Also auch du kommst vom Himmel! Von welchem Planeten bist du denn?" 

"- Szóval te is az égből jöttél? - tette hozzá. - Melyik bolygóról való vagy?

Da ging mir ein Licht auf über das Geheimnis seiner Anwesenheit und ich fragte  hastig: " du kommst also von einem anderen Planeten?"

Aber er antwortete nicht. Er schüttelte nur sanft den Kopf, indem er mein Flugzeug musterte:

"-Freilich, auf dem Ding da kannst du nicht allzu weit her kommen..."

Mintha hirtelen fény világította volna meg rejtélyes jelenlétét.

"-Eszerint egy másik bolygóról való vagy? - szegeztem neki a kérdést.

Nem felelt. Csal a fejét csóválta lassan, és a repülőmet nézte.

"-Igaz, ezen nem jöhetsz valami messziről...

Und er versank in eine Träumerei, die lange dauerte. Dann nahm er mein Schaf aus der Tasche und vertiefte sich in den Anblick seines Schatzes.

Ihr könnt euch vorstellen, wie stark diese Andeutung über die "anderen Planeten" mich beunruhigen musste. Ich bemühte mich also, mehr zu erfahren:

És hosszas töprengésbe merült. Aztán elővette szebéből a bárányomat, és kincse szemlélésébe mélyedt.

Képzelhetni, hogy izgatott ez az elharapott vallomás a "másik bolygóról". Próbáltam hát többet is megtudni.

"- Woher kommst du, mein kleines Kerlchen? Wo bist du denn zu Hause? Wohin wills du mein Schaf mitnehmen?"

Er antwortete nach einem nachdenklichen Schweigen:

"-Honnan jöttél, emberkém? Hol van az az "odahaza"? Hová akarod magaddal vinni a bárányomat?"

Tűnődve hallgatott, aztán azt mondta:

"-Die Kiste, die du mir da geschenkt hast, hat des Gute, dass sie ihm nachts als Haus dienen kann."

"-Gewiss. Und wenn du brav bist, gebe ich dir auch einen Strick, um es tagsüber anzubinden. Und einen Pflock dazu."

"-Az a jó ebben a ládában, amit adtál, hogy éjszakára háznak is megfelel neki."

"-Persze, persze. Ha jó leszel, kötelet is adok, amivel megkötheted. Meg egy karót. 

Dieser Vorschlag schien den kleinen Prinzen zu kränken: 

"- Anbinden? Was für eine komische Idee!"

"- Aber wenn du es nicht anbindest, wird es doch weglaufen..."

Da brach mein Freund in ein neuerliches Gelächter aus:

"- Aber wo soll es denn hinlaufen?"

"- Irgendwohin. Geradeaus..."

Da versetzte der kleine Prinz ernst:

Ajánlatom szemlátomást meghökkentette a kis herceget.

"-Megkötni? Milyen ostoba ötlet!"

"-De ha nem kötöd meg elkószál, elvész..."

Kis barátom erre megint fölkacagott.

"-Elkószál? Hová?"

"-Mit tudom én. Az orra után..."

A kis herceg elkomolyodott.

 

Szeretnél önállóan olvasni, a saját tempódban? Válogass német nyelvű, jó állapotú használt könyvek között érdeklődési körödnek megfelelően! Német nyelvű könyveket itt találsz: www.inkakonyvek.hu

 

Szerző: _INKA_  2014.01.21. 13:25 Szólj hozzá!

Címkék: könyv német német könyv ifjúsági könyv A kis herceg német használt könyv http://inkakonyvek.hu/

kisherceg_12_13_1389690585.jpg_2042x1424

12. oldal fordítása:

"Nein! Nein! Ich will keinen Elefanten in einer Riesenschlange. Eine Riesenschlange ist sehr gefährlich und ein Elefant braucht viel Platz. Bei mir zu Hause ist wenig Platz. Ich brauche ein Schaf. Zeichne mir ein Schaf." Also habe ich gezeichnet.

"-Nem! -Nem! Nem elefántot akarok óriáskígyóban! Az óriáskígyó nagyon veszedelmes, az elefánt meg olyan behemót nagy. Nálam odahaza minden apró. Nekem bárányka kell. Rajzolj nekem egy bárányt. Hát erre rajzoltam egyet.

Das Männchen schaute aufmerksam zu, dann sagte es: "Nein! Das ist schon sehr krank. Mach ein anderes." Ich zeichnete. Mein Freund lächelte artig und mit Nachsicht: "Du siehst wohl... das ist kein Schaf, das ist ein Widder. Er hat Hörner..."

Figyelmesen szemügyre vette, aztán: "-Nem!-mondta. "-Ez már nagyon beteg. Csinálj egy másikat nekem!" Rajzoltam egy másikat. Kis barátom kedvesen, de elnézően mosolygott. "- Jó, jó... Csakhogy ez nem bárány, hanem kos. Ennek szarva van.

Ich machte also meine Zeichnung noch einmal. Aber sie wurde ebenso abgelehnt wie die vorigen: "Das ist schon zu alt. Ich will ein Schaf, das lange lebt." 

Megint újra rajzoltam. Ez se volt jó neki, akárcsak az előzők. "-Nagyon öreg. Nekem olyan bárány kell, amelyik sokáig él."

Mir ging die Gedult aus, es war höchste Zeit, meinen Motor auszubauen, so kritzelte ich diese Zeichnung da zusammen und knurrte dazu: "-Das ist die Kiste. Das Schaf, das du willst, steckt da drin." Und ich war höchst überrascht, als ich das Gesicht meines jungen Kritikers aufleuchten sah: "-Das ist ganz so, wie ich es mir gewünscht habe. Meinst du, dass dieses Schaf viel Gras braucht?" 

Erre már kifogytam a türelemből. Mielőbb neki akartam kezdeni a motorom szétszerelésének; ráfirkáltam hát a papírra a mellékelt rajzot. "-Tessék-mondtam. Ez itt a ládája. Benne van a bárány, amit akarsz. Nagy meglepetésemre egyszeriben fölragyogott az arca. "-Ez az! Éppen így akartam! Mit gondolsz, sok fű kell ennek a báránynak? 

"-Warum?"

"-Weil bei mir zu Hause alles ganz klein ist..."

"-Miért?"

"-Hát mert nálam odahaza minden olyan kicsi..."

 

13. oldal fordítása

"-Es wird bestimmt ausreichen. Ich habe dir ein ganz kleines Schaf geschenkt."

Er neigte den Kopf über die Zeichnung:

"Gar nicht so klein... Aber sieh zur! Es ist eingeschlafen..."

So machte ich die Bekanntschaft des kleinen Prinzen.

"-Biztosan elég lesz neki. Egészen kicsi bárány."

A rajz fölé hajolt. 

"-Nem is olyan kicsi... Nézd csak! Elaludt...

Így ismerkedtem meg a kis herceggel.

III. fejezet

Ich brauchte lange Zeit, um zu verstehen, woher er kam. Der kleine Prinz, der viele Fragen an mich richtete, schien die meinen nie zu hören. Zufällig aufgefangene Worte haben mir nach und nach sein Geheimnis enthüllt. So fragte er, als er zum ersten Mal meine Flugzeug sah (ich werde mein Flugzeug nicht zeichnen, das ist eine viele zu komplizierte Sache für mich):

Hosszú időbe tellett, míg megértettem, honnét jött. A kis herceg ugyanis engem elhalmozott kérdésekkel, az enyéimet azonban mintha meg se hallotta volna. Lassanként, véletlenül elejtett szavakból tudtam meg, amit megtudtam. Így mikor először látta meg a repülőmet (nem rajzolom le: repülőgépet rajzolni az én számomra túl fogas föladat volna), azt kérdezte:

"-Was ist das für ein Ding da?"

"-Das ist kein Ding. Das fliegt. Das ist ein Fluegzeug. Es ist mein Fleugzeug."

Und ich war stolz, ihm sagen zu können, dass ich fliegte. Da rief er:

"-Hát ez meg mi a szösz?"

"-Ez nem szösz. Ez repül. Repülőgép. Az én repülőgépem.

Szinte hetvenkedtem neki azzal, hogy repülök.

"-Wie! Du bist vom Himmel gefallen?"

"-Ja", sagte ich bescheiden.

"-Ah! Das ist ja lustig..."

Und der kleine Prinz bekam einen ganz tollen Lachanfall, der mich ordentlich ärgerte. Ich lege Wert darauf, dass meine Unfälle ernst genommen werden. Er aber fuhr fort:


"-Hogyan?!-kiáltotta föl. Az égből pottyantál le?"

"-Igen- feleltem szerényen."

"-Hát ez furcsa..."

És fölkacagott gyöngyöző kacagással; ez határozottan bosszantott. Megkívánom, hogy komolyan vegyék a szerencsétlenségeimet.

Szeretnél önállóan olvasni, a saját tempódban? Válogass német nyelvű, jó állapotú használt könyvek között érdeklődési körödnek megfelelően! Német nyelvű könyveket itt találsz: www.inkakonyvek.hu

Szerző: _INKA_  2014.01.14. 10:54 Szólj hozzá!

Címkék: fordítás könyv német német könyv használt könyv A kis herceg német nyelvű könyv http://inkakonyvek.hu/ antivárium

kisherceg_10_11_1389090259.jpg_2036x1423

10. oldal fordítása:

Ich bin auf die Füße gesprungen, als wäre der Blitz in mich gefahren. Ich habe mir die Augen gerieben und genau hingeschaut. Da sah ich ein kleines, höchst ungewöhnliches Männchen, das mich ernst betrachtete. Hier das beste Porträt, das ich später von ihm zuwege brachte.

Fölugrottam, mintha villám csapott volna le mellettem. Megdörgöltem a szememet, aztán jól kimeresztettem. És egy apró emberkét láttam, egy teljességgel rendkívüli kis emberkét, amint komoly figyelemmel szemlél. Itt a legjobb kép, amit később csinálnom sikerült róla.

Aber das Bild ist bestimmt nicht so bezaubernd wie das Modell. Ich kann nichts dafür. Ich war im Alter von sechs Jahren von den großen Leuten aus meiner Malerlaufbahn geworfen worden und hatte nichts zu zeichnen gelernt als geschlossene und offene Riesenschlangen.

Csakhogy az én rajzom kétségkívül sokkal kevésbé elragadó, mint amilyen a mintája volt. Igaz, nem az én hibámból. Mert ami festői pályafutásomat illeti, attól már hatesztendős koromban elvették a kedvemet a fölnőttek, így aztán nem is tanultam meg rajzolni, kivéve a csukott meg a nyitott óriáskígyókat.

Ich schaute mir die Erscheinung also it großen, staunenden Augen an. Vergesst nicht dass ich mich tausend Meilen abseits jeder bewohnten Gegend befand. Auch schien mir mein kleines Männchen nicht verirrt, auch nicht halb tot vor Müdigkeit, Hunger, Durst oder Angst.

Ámulattól kerek szemmel néztem hát a különös tüneményt. Ne feledjük el: ezer mérföldre voltam minden lakott vidéktől. Emberkémen pedig semmi jele nem volt annak, mintha eltévedt volna, vagy halálosan fáradt, halálosan éhes, halálosan szomjas lenne, esetleg halálosan félne.

Es machte durchaus nicht den Eindruck eines mitten in der Wüste verlorenen Kindes, tausend Meilen von jeder bewohnten Gegend. Als ich endlich sprechen konnte, sagte ich zu ihm:

Egyáltalán nem úgy festett, mint egy szerencsétlen gyerek, aki eltévedt a sivatagban, ezermérföldnyire minden lakott helytől. Mikor végre szavamra leltem, azt kérdeztem tőle:

- „Aber … was machts denn du da?”

Da wiederholte es ganz sanft, wie eine sehr ernsthafte Sache:

- „Bitte… zeichne mir ain Schaf…”

- De hát... hogy kerülsz te ide?

Erre szelíden, és mintha valami nagyon komoly dolgot kérne, megismételte:

- Légy szíves, rajzolj nekem egy bárányt...

 

Wenn das Geheimis zu eindrucksvoll ist, wagt man nicht zu widersprechen. So absurd es mir erschien – tausend Meilen von jeder menschliche Behausung und in Todesgefahr - , ich zog aus meiner Tasche ein Blatt Papier und eine Füllfeder. Dann aber erinnerte ich mich, dass ich vor allem Geographie, Geschichte, Rechnen und Grammatik studiert hatte, und missmutig sagte ich zu dem Männchen, dass ich nicht zeichnen könne. Es antwortete:

Ha valami nagyon lenyűgözően rejtélyes, az ember nem meri megtenni, hogy ne engedelmeskedjék. Akármilyen képtelenségnek találtam, hogy ezer mérföldre minden lakott helytől és ráadásul halálos veszedelemben: elővettem a zsebemből egy darab papirost meg a töltőtollamat. Hanem akkor eszembe jutott, hogy én főként földrajzot, történelmet, számtant és nyelvtant tanultam, és egy kicsit kedvetlenül közöltem az emberkémmel, hogy nem tudok rajzolni.

-„Das macht nichts. Zeichne mir ein Schaf.”

- Annyi baj legyen - felelte. - Rajzolj nekem egy bárányt.

Da ich nie ein Schaf gezeichnet hatte, machte ich ihm eine von den einzigen zwei Zeichnungen, die ich zuwege brachte.

Die von der geschlossenen Riesenschlange. Und ich war höchst verblüfft, als ich das Männchen sagen hörte:

Minthogy bárányt soha életemben nem rajzoltam, papírra vetettem neki a két rajz közül, amire egyáltalán képes voltam, az egyiket: a csukott óriáskígyót. De hogy elképedtem, mikor az emberke azt mondta rá:

:) Folytatása következik...


Szeretnél önállóan olvasni, a saját tempódban? Válogass német nyelvű, jó állapotú használt könyvek között érdeklődési körödnek megfelelően! Német nyelvű könyveket itt találsz: www.inkakonyvek.hu

Szerző: _INKA_  2014.01.07. 11:53 Szólj hozzá!

Címkék: könyv német német könyv nyelvű online könyv online antikvárium A kis herceg www.inkakonyvek.hu németül olvasni

kisherceg_9_1386063271.jpg_875x1132

9. oldal fordítása:

Wenn ich jemanden traf, der mir ein bisschen heller vorkam, versuchte ich es mit meiner Zeichnung Nr. 1, die ich gut aufbewahrt habe. Ich wollte sehen, ob er wirklich klug war. Aber jedes Mal bekam ich zur Antwort: "Das ist ein Hut."

Ha olyannal találkoztam, aki kicsit értelmesebbnek látszott, kipróbáltam rajta 1. számú rajzomat, mert azt mindig magamnál tartottam. Meg akratam tudni, valóban megérti-e a dolgokat. De a válasz mindig így hangzott: "Ez egy kalap."

Dann redete ich mit ihm weder über Boas noch über Urwälder, noch über die Sterne. Ich stellte mich auf seinen Standpunkt. Ich sprach mit ihm über Bridge, Golf, Politik und Krawatten. Und der Erwachsene war äußerst befriedigt, einen so vernünftigen Mann getroffen zu haben.

Erre aztán nem beszéltem neki se óriáskígyókról, se őserdőkről, se csillagokról. Alkalmazkodtam hozzá. Bridzsről beszéltem neki, meg golfról meg politikáról és nyakkendőrkről. Az illető fölnőtt pedig nagyon örült neki, hogy ilyen okos emberrel került ismeretségbe.

II. FEJEZET

Ich blieb also allein, ohne jemanden, mit dem ich wirklich hätte sprechen können , bis ich vor sechs Jahren einmal eine Panne in der Wüste Sahara hatte. Etwas an meinem Motor war kaputtgegangen.

Így éltem magányosan, anélkül, hogy igazából bárkivel is szót érthettem volna, míg egyszer, hat esztendővel ezelőtt, kényszerleszállást nem kellett végeznem a Szaharában. Valami eltörött a motoromban.

Und da ich weder einen Mechaniker noch Passagiere bei mir hatte, machte ich mich ganz allein an die schwierigen Reparatur. Es war für mich eine Frage auf Leben und Tod. Ich hatte für kaum acht Tage Trinkwasser mit.

És mivel se gépészem nem volt, se utasom, magamnak kellett nekilátnom, hogy zöld ágra vergődjem valahogyan, és kijavítsam a súlyos hibát. Élet és halál kérdése volt ez számomra. Alig egy hétre való ivóvizem volt.

Am ersten Abend bin ich also im Sand eingeschlafen, tausend Meilen von jeder bewohnten Gegend entfernt. Ich war viel verlassener als ein Schiffbrüchiger auf einem Floß mitten im Ozean. Ihr könnt euch daher meine Überraschung vorstellen, als bei Tagesanbruch eine seltsame kleinen Stimme mich weckte:

Ott döltem álomra az első este a homokban, ezermérföldnyire minden lakott helytől. Elhagyatottabb voltam, mint tutaján a hajótörött az óceán közepén. Elképzelhető hát, mennyire meglepődtem, amikor hajnalban egy fura kis hang ébresztett föl.

- "Bitte... zeichne mir ein Schaf!"

- "Wie bitte?"

- "Zeichne mir ein Schaf..."


"-Légy szíves, rajzolj nekem egy bárányt!"

"-Micsoda?"

"-Rajzolj nekem egy bárányt...!"

Folytatása következik...


Szeretnél önállóan olvasni, a saját tempódban? Válogass német nyelvű, jó állapotú használt könyvek között érdeklődési körödnek megfelelően! Német nyelvű könyveket itt találsz: www.inkakonyvek.hu

Szerző: _INKA_  2013.12.03. 11:25 Szólj hozzá!

Címkék: könyv német könyv www.inkakonyvek.hu ifjúsági kötet A Kis Herceg

kisherceg_8_9_1385648115.jpg_1979x1350

8. oldal fordítás:

Sie haben mir geantwortet: "Warum sollen wir vor einem Hut Angst haben?"

Miért kellene félni egy kalaptól?

Meine Zeichnung stellte aber keinen Hut dar. Sie stellte eine Riesenschlange dar, die einen Elefanten verdaut. Ich habe dann das Innere der Boa gezeichnet, um es de großen Leuten deutlich zu machen. Sie brauchen ja immer Erklärungen. Hier meine Zeichnung Nr.2: 

Az én rajzom azonban nem kalapot ábrázolt. Óriáskígyót ábrázolt, amint épp egy elefántot emészt. Erre lerajzoltam az óriáskígyót belülről is, hogy a fölnőttek megérthessék, miről van szó. Mert nekik mindig mindent meg kell magyarázni. Ez a 2. számú rajz ilyesforma volt.

Die große Leute haben mir geraten, mit den Zeichnungen von offenen oder geschlossenen Riesenschlangen aufzuhören und mich mehr für Geographie, Geschichte, Rechnen und Grammatik zu interessieren. So kam es, dass ich eine großartige Laufbahn, die eines Malers nämlich, bereits im Alter von sechs Jahren aufgab. 

Most aztán a fölnőttek azt ajánlották, ne rajzoljak többé óriáskígyót se nyitva, se csukva, hanem inkább foglalkozzam földrajzzal, történelememmel, számtannal és nyelvtannal. Így mondtam le hatéves koromban nagyszerű festői pályafutásomról. 

Der Misserfolg meiner Zeichnungen Nr. 1 und Nr. 2 hatte mir den Mut genommen. Die großen Leute verstehen nie etwas von selbst, und für die Kinder ist es zu anstrengend, ihnen immer und immer wieder erklären zu müssen.

Kedvemet szegte 1. és 2. számú rajzom kudarca. A nagyok semmit sem értenek meg maguktól, a gyerekek pedig belefáradnak, hogy örökös-örökké magyarázgassanak nekik. 

Ich war also gezwungen, einen anderen Beruf zu wählen, und lernte fliegen. Ich bin überall in der Welt herumgeflogen und die Geographie hat mir dabei wirklich gute Dienste geleistet. Ich konnte auf den ersten Blick China von Arizona unterscheiden. Das ist sehr praktisch, wenn man sich in der Nacht verirrt hat.

Más mesterséget kellett választanom tehát: megtanultam repülőgépet vezetni. Nagyjából az egész világot berepültem. És való igaz, hogy közben nagy hasznát vettem a földrajznak. Első pillantásra meg tudtam különböztetni Kínát Arizónától. Ez pedig fölöttébb hasznos dolog, ha éjszaka eltéved az ember.


So habe ich im Laufe meines Lebens mit einer Menge ernsthafter Leute zu tun gehabt. Ich bin viel mit Erwachsenen umgegangen und habe Gelegenheit gehabt, sie ganz aus der Nähe zu betrachten. Das hat meiner Meinungen über sie nicht besonders gut getan.

Így aztán életem folyamán nagyon sokszor kerültem kapcsolatba komoly emberekkel. Jócskán akadt dolgom a fölnőttekkel. Közvetlen közelről láthattam őket. És nem mondhatnám, hogy ettől jobb lett róluk a véleményem.

Folytatása következik....

 

Szerző: _INKA_  2013.11.28. 15:41 Szólj hozzá!

Címkék: könyv német könyvek antikvárium német könyv ifjúsági könyv német használt könyv http://www.inkakonyvek.hu

kisherceg_7_1385459777.jpg_1010x1360

7. oldal fordítása:

Als ich sechs Jahre alt war, sah ich einmal in einem Buch über den Urwald, das "Erlebte Geschichten" hieß, ein prächtiges Bild.

Hatéves koromban egy könyvben, mely az őserdőről szólt, és Igaz Történetek volt a címe, láttam egy nagyszerű képet.

Es stellte eine Riesenschlangen dar, wie sie ein Wildtier verschlang. Hier ist eine Kopie der Zeichnung.

Óriáskígyót ábrázolt, amint egy vadállatot nyel el. Tessék, itt a rajz másolata.

In dem Buch hieß es: "Die Boas verschlingen ihre Beute als Ganzes, ohne sie zu zerbeißen. Daraufhin können sie sich nicht mehr rühren und schlafen sechs Monate, um zu verdauen".

A könyvben ez állt: Az óriáskígyó egészben, rágás nélkül nyeli le zsákmányát. Utána moccanni sem bír, és az emésztés hat hónapját végigalussza.

Ich habe damals viel über die Abenteuer des Dschungels nachgedacht und ich vollendete mit einem Farbstift meine erste Zeichnung.  Meine Zeichnung Nr. 1. sah sie aus:


Akkoriban sokat tűnődtem a dzsungelelk kalandjain, és egy színes ceruzával neem is sikerült megrajzolnom első rajzomat. Az 1. számút. Ilyesformán:

Ich habe den großen Leute mein Meisterwerk gezeigt und sie gefragt, ob ihnen meine Zeichnung nicht Angst mache.

Remekművemet megmutattam a fölnőtteknek, és megkérdeztem őket, nem félenek-e töle.

 

Szerző: _INKA_  2013.11.26. 11:17 Szólj hozzá!

Címkék: német kis herceg antikvárium német könyv http://www.inkakonyvek.hu fordítási feladat

Szerintem mindenki ismeri Antoine de Saint-Exupéry A KIS HERCEG című könyvét!

Az előzőekben feltöltött képregényhez képest ez már összetettebb és bonyolultabb szóösszetételeket tartalmaz, azonban a történet nem ismeretlen. A német nyelvű posztokat követően a magyar kiadás szerinti szövegezét is fel fogom tüntetni. Ezzel fordításodat is ellenőrizheted!

Jó szórakozást!743_1.jpg

Szerző: _INKA_  2013.11.26. 10:48 Szólj hozzá!

Címkék: német német nyelv A kis herceg használt német könyv hasznát könyv http://www.inkakonyvek.hu

kepregeny_38_39o_1384936620.jpg_957x768

Elérkeztünk a történet végéhez! Köszönöm, hogy velem tartottatok! A következő könyv már összetettebb mondatszerkezeteket is taratalmaz, melyhez azonban jóval több segítséget fogok nyújtani! 

A képregény, melyet előzőekben bemutattam, még további 7 történetet tartalmaz, melyet szívesen ajánlok szövegértési gyakorlathoz! A könyv megvásárolható a www.inkakonyvek.hu webáruházban! 

A szövegbuborékok tartalma: (Nem tudod elolvasni? Kattints a képre!)

38. oldal:

- Hier, bitte! Überzeugen Sie sich selbst!

- Ihr zwei weist auf dem Parkplatz die Steritwägen ein!

- Zu Befehl!

- Und wie trägt es der Centurio?

- Mein Neffe Donaldus? Ach…

„…der scheint recht zufrieden zu sein!”

- Schnaub! Es war ja schon schlimm genug, unter Daisiläa Duckerias Fuchtel zu stehen! Aber…

- nun protestieren auch noch die Nachbarn!

- Da ist schon wieder eine Gruppe von Anwohnern, Centurio!

- Aber vielleicht hat der neueste Einfall der „Frauen des Kapitols” ja auch sein Gutes!

39. oldal: 
- Wenn sie weiter auf ihrem nächtlichen Gegröhle bestehen, gehen sie noch in die Geschichte ein, weil sie die Barbaren in die Flucht geschlagen haben!

- Schluß jetzt! Wir wolle schlafen!

- Diese kreischenden Gänse lassen einen ja kein Auge zutun!

- Stark! Hihi! Hehehe!

Szeretnél német nyelvű könyveket olvasni? Regények, romantikus történetek, krimik, fantasyk, thrillerek, "csajos" könyvek, nagy kalasszikusok... német nyelven! Érdeklődési körödnek megfelelően válogathatsz a használt könyvek között! www.inkakonyvek.hu 

Szerző: _INKA_  2013.11.20. 09:42 Szólj hozzá!

Címkék: képregény használt német nyelvű könyv Walt Disnep

scan0003_1384858361.jpg_966x768

A szövegbuborékok tartalma: (Nem tudod elolvasni? Kattints a képre!)

36. oldal:

Und so…

- Meldet ihr uns nun dem Imperator?

- Möglich?

- Du hast ein gutes Herz, Daisiläa! Wie kann ich dir nur danken?

- Moment! Ich sagte „möglich”!

- Wir schweigen nur, wenn ihr die Öffnung des Kapitols befürwortet!

37. oldal: 
- Ihr müßt versprechen, daß ihr in Zukunft tut, was wir sagen!

- Na los! Wird’s bald?

- Nein! Schluchz! Lieber rudere ich auf einer Galeere!

Doch schließlich…

- Herzlichen Glückwunsch, göttlicher Imperator! Deine Idee ist ein voller Erfolg!

- Die Touristen kommen in Scharen!

- Du sagst es! Und alles läuft wie am Schnürchen!

- Besonders, seit meine Leibwächter sich bereit erklärt haben, mit den Frauen zusammenzuarbeiten!

- Ist das wahr?

- Unglaublich! Nicht nur, daß sie aufs Streiken verzichten, nein, sie unterwerfen sich sogar!

- Ja, sie sind total verändert!

Szeretnél német nyelvű könyveket olvasni? Regények, romantikus történetek, krimik, fantasyk, thrillerek, "csajos" könyvek, nagy kalasszikusok... német nyelven! Érdeklődési körödnek megfelelően válogathatsz a használt könyvek között! www.inkakonyvek.hu 

Szerző: _INKA_  2013.11.19. 11:53 Szólj hozzá!

Címkék: képregény ajándék német könyv ifjúsági könyv www.inkakonyvek.hu

34_35_oldal_1384508643.jpg_974x768

A szövegbuborékok tartalma: (Nem tudod elolvasni? Kattints a képre!)

34. oldal:

- Ja , du hasd rechd! 

- Den daneben genn' ich auch! Der isd mid Garla verlobd!

- Ohne uns den Bär stebben zu lassen! Das hädde auch so gebaßd, wie?

- Ihr irrt euch!

- Gomm, Gleiner! Wir fahren heim!

- He! Loslassen! 

- Wir zwei ghen ersd noch in Rom eingaufen! Los!

- Nein! Wir ergeben uns, Daisiläa!

- Lieber Galeerensträfling als mit denen da verlobt!

- Ach? Sieh an!

- Danke, Mädels! Das reicht! Ihr wart klasse!

35. oldal: 
- Endlich kann ich den blöden Helm abnehmen! Höchste Zeit!

- Die Zöpfe finde ich ganz niedlich!

- Schluck! Das sind gar keine Entgoten!

- Ganz recht!

- Darf ich vorstellen? Die Mitgliedsdamen unseres Kulturvereins! 

- Nachdem sie von eurer Verkleidungskomödie erfahren hatten, waren sie bereit, mir bei eurer Entlarvung zu helfen!

- Ihr wart alle großartig! 

- Danke! Ehrlich gesagt: Gegen einen Verlobten wie ihn hätte ich gar nichts einzuwenden!

- Haha!

- Wie peinlich!

Szeretnél német nyelvű könyveket olvasni? Regények, romantikus történetek, krimik, fantasyk, thrillerek, "csajos" könyvek, nagy kalasszikusok... német nyelven! Érdeklődési körödnek megfelelően válogathatsz a használt könyvek között! www.inkakonyvek.hu 

Szerző: _INKA_  2013.11.19. 11:35 Szólj hozzá!

Címkék: könyv képregény használt használt könyv német nyelvű németül olvasni http://inkakonyvek.hu